Allt fler byggnader och kontorshus blir miljövänliga

Stockholm växer snabbare än någonsin så du kan anta att det här ger lite utrymme att tänka på klimatet. Byggindustrin i Sverige har hittat klimat besparad sätt att bygga större, bättre och vackrare kontor och hem samt att allt fler byggnader blir grönare.

Från banbrytande projekt så kallade plusenergihus som kan sälja en del av den energi de genererar i elnätet  till kontor så som Sergelhuset byggs för att bygga klimatet till morgondagens vänliga stad.

Nya Slussen

Städer runt om i världen förbereder sig för effekterna av klimatförändringar, som förutom stigande havsnivåer också förväntas inkludera nedsänkning och en ökning av intensiteten i kust stormar samt orkaner.

Stockholm är inte ensam om att vidta försiktighetsåtgärder.

För att motverka denna risk, skydda sjöns omgivande infrastruktur och skydda tillhandahållandet av rent dricksvatten, kommer New Slussen-projektet att omforma och modernisera den befintliga strukturen, med delar av klimat resistens. Den nya anläggningen är tänkt att hålla i de närmaste hundra åren.

Stockholm fortsätter att byggas och skapar fler rekorder av bostadsförsäljning.

Marknaden går snabbare i Stockholm, med ett större gap mellan de högsta och lägsta priserna än i andra delar av landet.

Sveriges rikstäckande husprisindex steg med 5,2% (4,2% inflationsjusterat) under året till första kvartalet 2020, i motsats till en årlig nedgång med 0,5% föregående år, vilket påverkades av strängare hypoteks krav enligt SCB. Under det senaste kvartalet ökade huspriserna med 1,5% (2,4% inflationsjusterat) under första kvartalet 2020.

Nya Karolinska i Solna

Nya Karolinska Solna är ett av världens största och mest ambitiösa sjukhusprojekt. Sjukhuset slutfördes 2017 och erbjuder hög kvalificerad specialistvård och en forskningsmiljö i världsklass. Målet var att förbättra integrationen mellan hälso- och sjukvård, forskning och utbildning och säkerställa kunskapsöverföring mellan forskning och vård genom gemensamt utnyttjande av resurser och färdigheter, vilket ställer stor efterfrågan på hur byggnaderna planeras och utformas.

Byggnaden har konstruktioner med låg energi, ett ventilationssystem som använder mindre energi, intelligent bearbetning av kemiskt avfall och säkerställer att material som används i konstruktionen är resurseffektiva. Byggnaden är utformad för att förbruka hälften av energin från ett liknande sjukhus och har fått miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld, samtidigt som den certifieras enligt ledande inom energi and miljö design Gold-standard.

KM Living Construction AB är en av sveriges snabbväxande byggföretag och involverad i projektutveckling av kommersiella lokaler och kontraktsarbete.